BALANCE LEZINGEN

Wat is er vervelender voor u als werkgever dan met veelvuldig ziekteverzuim van uw werknemers te
maken te hebben. Sommige gevallen kun je niet voorkomen, maar een groot deel van het ziekteverzuim
is een gevolg van een ongezonde leefstijl. Daar kun je dus wel iets aan doen! Wij leren uw werknemers hoe
zij hun gezondheid en fitheid kunnen verbeteren en hoe zij dit met slechts kleine aanpassingen in hun leefstijl
kunnen doen.

Balance Business verzorgt lezingen op maat. We verdiepen ons in uw bedrijf en ontwerpen en presenteren aan
de hand daarvan een lezing die inspirerend, motiverend en leerzaam zal zijn voor de werknemers in kwestie.

Naast het bedrijfsleven verzorgen wij ook lezingen en seminars voor scholen, gezondheidszorg (denk aan hoe
om te gaan met onregelmatige werktijden, rughouding, etc.) of voor fitnessclubs die hun instructeurs willen
bijscholen.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.